Triệu , V. M. ., Lưu , T. B. ., Hoàng, V. T. ., Hoàng, V. Đệ ., Nguyễn, L. T. ., Nguyễn, L. T. . và Ngô , T. G. . (2023) “TỈ LỆ NHIỄM VI RÚT PARVOVIRUS B19 VÀ MỐI LIÊN QUAN ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, CẬN LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5334.