Nguyễn, V. B., Nguyễn, C. H. ., Trần, T. T. T. ., Trần, T. H. ., Trần, T. N. Ánh . và Nguyễn, M. T. . (2023) “ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TẠI KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG NĂM 2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5335.