Phan , T. D. C. ., Grégory, R. và Nguyễn, N. V. . (2023) “TÍNH GIÁ TRỊ VÀ ĐỘ TIN CẬY CỦA PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT BỘ CÂU HỎI NGẮN VQ11 Ở NGƯỜI BỆNH MẮC BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5336.