Vũ , T. T. ., Quế, V. H. ., Nguyễn, T. D. . và Nguyễn, X. T. . (2023) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT GÃY KÍN THÂN XƯƠNG ĐÙI Ở NGƯỜI LỚN BẰNG NẸP KHÓA TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(2). doi: 10.51298/vmj.v526i2.5497.