Ngô , Q. D. ., Ngô , X. Q. ., Phạm , V. B. . và Lê, V. Q. . (2023) “PHẪU THUẬT RÔ-BỐT CẮT TUYẾN GIÁP QUA TIỀN ĐÌNH MIỆNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(2). doi: 10.51298/vmj.v526i2.5498.