Nguyễn, N. H. ., Trần, K. T. . và Bùi , T. H. Q. . (2023) “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP CỦA DƯỢC SĨ LÂM SÀNG TRONG VIỆC KÊ ĐƠN THUỐC ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẾN LỨC TỈNH LONG AN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(2). doi: 10.51298/vmj.v526i2.5506.