Đỗ, Đình T. ., Phạm , V. D. . và Nguyễn, T. T. H. . (2023) “NGHIÊN CỨU TỈ LỆ RỐI LOẠN TRẦM CẢM, LO ÂU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(2). doi: 10.51298/vmj.v526i2.5508.