Nguyễn, H. A. ., Trần, T. H. . và Hà , T. T. H. . (2023) “KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG CỔ VAI CÁNH TAY DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ TẠI KHOA CƠ XƯƠNG KHỚP BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(2). doi: 10.51298/vmj.v526i2.5509.