Trịnh , N. A. ., Trần, V. L. ., Nguyễn, N. T. . và Vũ , T. T. H. . (2023) “CÁC HỘI CHỨNG LÃO KHOA VÀ BỆNH ĐỒNG MẮC Ở NGƯỜI LOÃNG XƯƠNG CAO TUỔI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(2). doi: 10.51298/vmj.v526i2.5515.