Nguyễn, T. M. . và Nguyễn, L. T. T. . (2023) “PHẪU THUẬT ÍT XÂM LẤN QUA ĐƯỜNG DỌC GIỮA NÁCH BÊN PHẢI ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN THÔNG LIÊN NHĨ TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH - BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(2). doi: 10.51298/vmj.v526i2.5518.