Đỗ, H. A. . (2023) “THỰC HÀNH DINH DƯỠNG VÀ MỨC TĂNG CÂN TRONG THAI KỲ CỦA PHỤ NỮ MANG THAI TẠI HÀ NỘI NĂM 2020”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(2). doi: 10.51298/vmj.v526i2.5522.