Nguyễn, N. H. ., Võ , T. D. P. . và Bùi , T. H. Q. . (2023) “KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC NỘI TIẾT HỖ TRỢ SINH SẢN TRONG THỤ TINH ỐNG NGHIỆM TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(2). doi: 10.51298/vmj.v526i2.5524.