Vũ , T. T. ., Đèo , Đức L. ., Quế, V. H. . và Ngô , V. T. . (2023) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT GÃY DUPUYTREN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(2). doi: 10.51298/vmj.v526i2.5528.