Nguyễn, T. B. . và Trần, T. N. . (2023) “ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH HUYẾT SẮC TỐ HBE Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2020 -2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(2). doi: 10.51298/vmj.v526i2.5530.