Lê, T. D. ., Ngô , V. H. . và Nguyễn, D. H. . (2023) “ĐÁNH GIÁ HỘI CHỨNG SAU NÚT MẠCH ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO GAN SỬ DỤNG LIPIODOL”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(2). doi: 10.51298/vmj.v526i2.5546.