Vũ , T. T. A. và Lê, V. T. . (2023) “QUẢN LÝ TIÊM AN TOÀN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(2). doi: 10.51298/vmj.v526i2.5548.