Nguyễn, X. K. . và Nguyễn, V. B. . (2023) “HIỆU QUẢ MÔ HÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI CÁC TRẠM Y TẾ KHU VỰC TÂY NGUYÊN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(2). doi: 10.51298/vmj.v526i2.5555.