Nguyễn, T. H., Đinh, N. S. và Hoàng, T. V. (2023) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH LAO TRẺ EM THEO HƯỚNG DẪN CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG LAO QUỐC GIA TẠI KHOA NHI - BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6556.