Nguyễn, T. T. H., Phan, T. H. T. và Nguyễn, T. H. (2023) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA ỐI VỠ NON Ở TUỔI THAI TỪ 22–34 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6557.