Hồ, D. T. A. và Nguyễn, T. T. H. (2023) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN III KHÔNG PHẪU THUẬT ĐƯỢC BẰNG HOÁ XẠ ĐỒNG THỜI PHÁC ĐỒ VINORELBINE-CISPLATIN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6558.