Võ , T. T., Phan, N. T., Nguyễn, B. L. và Võ , T. P. (2023) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI BẰNG ĐINH PFNA KHÔNG DÙNG BÀN CHỈNH HÌNH TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6560.