Nguyễn, Đình C. và Ngô, V. T. (2023) “ĐIỀU TRỊ GÃY 2 CỘT Ổ CỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG BÊN TRONG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6561.