Nguyễn, T. T. M., Nguyễn, K. T., Trần, Q. T., Phạm, C. P. và Lê, C. Đại (2023) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BƯỚC 1 BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ DI CĂN CÓ ĐỘT BIẾN EGFR BẰNG ERLOTINIB TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6562.