Nguyễn, Đình M. và Nguyễn, T. T. (2023) “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY CHẤN THƯƠNG GAN TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6563.