Đặng, T. B., Ngô, V. V., Trần, V. G. và Nguyễn, H. T. (2023) “ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH SỐT RÉT TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6565.