Hoàng Đình Âu và Mã, M. H. (2023) “ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIẢI PHẪU CỦA ỐNG THẦN KINH THỊ GIÁC VỚI CÁC XOANG CẠNH MŨI SAU TRÊN CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY Ở BỆNH NHÂN TRƯỚC PHẪU THUẬT NỘI SOI XOANG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6566.