Trần, C. D. và Trương, Q. B. (2023) “TẦN SUẤT KIỂU GEN CỦA BIẾN THỂ AGTR1 A1166C Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6567.