Lương, H. G. và Đoàn, T. T. (2023) “CĂN NGUYÊN GÂY NHIỄM TRÙNG CƠ HỘI VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI MIỄN DỊCH HỌC, VI RÚT HỌC Ở BỆNH NHÂN HIV/AIDS THẤT BẠI VỚI PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ARV BẬC 1”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6570.