Nguyễn, T. N., Ngọc Toàn, Trần, V. D. và Nguyễn, Q. T. (2023) “ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT BÍT DÙ THÔNG LIÊN NHĨ DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TIM TRONG BUỒNG TIM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6573.