Nguyễn, H. C., Bùi, T. T. S., Nguyễn, T. T. H., Đỗ, V. C. và Phạm, N. S. (2023) “MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐỊNH DANH VI SINH VẬT GÂY BỆNH VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM TRÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP REAL-TIME PCR VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6574.