Hoàng, T. N. V., Nguyễn, Đỗ H. N., Trần, T. N. V., Nguyễn, P. H. N., Trần, V. K. và Nguyễn, T. T. T. (2023) “PHÂN TÍCH GÁNH NẶNG BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 TẠI VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU ĐA TRUNG TÂM TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TUYẾN QUẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6577.