Đỗ, Đức T. và Đào, V. H. (2023) “NGHIÊN CỨU TỶ LỆ TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LÂM SÀNG LIÊN QUAN VỚI TRẦM CẢM Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6578.