Võ , T. T., Đặng, P. V. T., Nguyễn, T. Đức và Võ , T. P. (2023) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ RÁCH CHÓP XOAY”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6579.