Đoàn, T. M. và Nguyễn, H. T. (2023) “THỰC TRẠNG TUÂN THỦ QUY TRÌNH VỆ SINH TAY NGOẠI KHOA CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG NĂM 2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6587.