Võ , T. L., Vương, M. N. và Lê, T. (2023) “TỔNG QUAN VỀ NHIỄM NẤM TALARAMOYCES MARNEFFEI Ở BỆNH NHÂN NHIỄM HIV/AIDS”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6590.