Nguyễn, Đức V. và Võ , M. T. (2023) “ỨNG DỤNG KỸ THUẬT ESD TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY GIAI ĐOẠN SỚM: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN TẠI TÂY NGUYÊN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6591.