Nguyễn, V. S., Nguyễn, V. K., Trần, P. N. và Trần, Q. L. (2023) “NGHIÊN CỨU HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY Ở BỆNH NHÂN HẬU COVID-19”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6594.