Lý, K. V., Lê, T. H., Phan, T. C. L., Đỗ, T. T. T. và Lê, T. T. N. (2023) “TÁC NHÂN VI SINH PHÁT HIỆN TRÊN MẪU ĐÀM BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG NHẬP VIỆN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6597.