Vũ, T. N. H., Hồ, M. N., Nguyễn, Q. A. và Phạm, Q. T. (2023) “THỰC HÀNH PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI PHƯỜNG TRƯƠNG QUANG TRỌNG, THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2023”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6598.