Nguyễn, T. X. H., Lê, T. K. D., Đỗ, T. S., Trần, T. A. và Hoàng, T. D. (2023) “NGUYÊN NHÂN SUY HÔ HẤP Ở TRẺ SƠ SINH TẠI TRUNG TÂM NHI KHOA - BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6601.