Hoàng Đình Âu và Mã, M. H. (2023) “ĐÁNH GIÁ VÁCH NGĂN XOANG BƯỚM VÀ Ý NGHĨA LÂM SÀNG TRÊN CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY Ở BỆNH NHÂN TRƯỚC PHẪU THUẬT NỘI SOI XOANG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6604.