Phạm, X. P. và Nguyễn, V. H. (2023) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VI SINH CỦA VIÊM MÀNG BỤNG Ở BỆNH NHÂN LỌC MÀNG BỤNG LIÊN TỤC NGOẠI TRÚ (CAPD) TẠI BỆNH VIỆN E”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6605.