Hoàng, V. S. và Trần, C. D. (2023) “TỈ LỆ BIẾN CHỨNG VÀ TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM KHUẨN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6606.