Hứa, T. T., Trần, T. H. D., Dương, K. T., Nguyễn, T. H. N., Lê, T. M. C. và Bùi, H. T. (2023) “SO SÁNH HIỆU QUẢ GIỮA ĐÔNG LẠNH CHẬM VÀ THỦY TINH HÓA MÔ BUỒNG TRỨNG NGƯỜI VIỆT NAM DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT MÔ HỌC”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6607.