Lưu, T. V. T., Nguyễn, T. M. T., Vũ, T. C., Trịnh, X. N., Trần, B. B. và Nguyễn, X. A. (2023) “TỶ LỆ SA SÚT TRÍ TUỆ THEO THANG ĐIỂM MINI – COG Ở NGƯỜI BỆNH TẠI KHOA NỘI A, BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN NĂM 2023”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6608.