Nguyễn , Q. T. ., Nguyễn , H. H. . và Đặng , T. H. . (2023) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, PHIM CẮT LỚP VI TÍNH CỦA BỆNH NHÂN GÃY XƯƠNG HÀM DƯỚI TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC 2018-2023”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7112.