Chu , T. N. M. ., Trịnh , Đình H. . và Đinh , D. H. . (2023) “ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI MỌC LỆCH, NGẦM TRÊN PHIM CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CHÙM TIA HÌNH NÓN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7113.