Nguyễn , N. T. ., Trần , X. V. . và Phạm , A. V. T. . (2023) “ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI SỌ MẶT RĂNG TRÊN BỆNH NHÂN CÓ NHÔ XƯƠNG Ổ HAI HÀM: NGHIÊN CỨU TRÊN PHIM SỌ NGHIÊNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7115.