Võ , V. V. ., Tống , T. H. ., Đỗ , T. Q. ., Hoàng , T. H. . và Vũ , Q. V. . (2023) “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TỔN KHUYẾT PHỨC TẠP VÙNG ĐẦU MẶT DO NGUYÊN NHÂN BỎNG SỬ DỤNG VẠT ĐÙI TRƯỚC NGOÀI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7116.