Nguyễn , Đình L. ., Đỗ , A. T. . và Nguyễn , X. H. . (2023) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT GIAI ĐOẠN DI CĂN KHÁNG CẮT TINH HOÀN BẰNG ABIRATERONE ACETATE VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7118.